Informatorium Miejskie

Gdańsk, Śródmieście, Targ Węglowy
Projekt dyplomowy 2012
promotor: prof. Andrzej Baranowski

Przed 1945
Targ Węglowy ukształtował się pod koniec XVI w. w następstwie zasypania średniowiecznych fos osłaniających Główne Miasto i budowy umocnień nowożytnych kilkadziesiąt metrów dalej na zachód. Elementem nowych fortyfikacji została obudowana z dwóch stron ziemnym wałem Brama Wyżynna – główny reprezentacyjny wjazd do miasta i początek drogi Królewskiej. W 1801 r. północna część placu została domknięta klasycystycznym teatrem miejskim. Kilka lat później po zachodniej stronie Targu powstała kolumnada, która zasłoniła szereg prymitywnych jednopiętrowych budynków. Kolumnadę w drugiej połowie XIX w. zastąpiono pierzeją eklektycznych kamienic. Na początku XX w. w wyniku rozbiórki nowożytnych fortyfikacji po obu stronach Bramy Wyżynnej powstały przytłaczające gmachy Banku Rzeszy oraz hotelu Danziger Hof.

Współcześnie
Zniszczenia wojenne doprowadziły do rozbiórki kamienic po obu stronach Targu. Pozwoliło to lepiej wyeksponować Wielką Zbrojownię oraz relikty średniowiecznych umocnień Głównego Miasta z murem oraz Basztą Słomianą. Spalony XIX-wieczny budynek teatru miejskiego zastąpiono awangardowym dziełem Lecha Kadłubowskiego. W miejscu Danziger Hofu w 1958 r. wybudowano pawilon meblowy, którego wysokość miała odnosić się bezpośrednio do wysokości wału ziemnego przebiegającego w tym miejscu do końca XIX w. Symetryczna obudowa Bramy Wyżynnej została na wiele lat zapomniana.


informatorium


informatorium


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17