Miejsce skupienia

Projekt semestralny 2011

Miejsce odosobnienia, pokuty i ascezy w krajobrazie otwartym stanowi symboliczny punkt łączności człowieka z siłą wyższą.
Użycie naturalnych materiałów – drewna i kamienia oraz forma zbliżona do namiotu podkreślają zrównoważony charakter i spójny z krajobrazem kształt obiektu.


1


2


miejsce


miejsce