Przedszkole modułowe

Gdańsk – Przymorze
Konkurs 2013

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszego projektu przedszkola, które można zbudować w dowolnej lokalizacji. Organizatorem konkursu była firma Touax – światowy producent kontenerów wykorzystywanych w budownictwie. Ważnym ograniczeniem było stworzenie koncepcji wykorzystującej właśnie produkty firmy Touax.
Zaproponowana koncepcja zakłada wykorzystanie na cele nowej kubatury nieużytkowych dachów bloków mieszkalnych w całej Polsce. W tym konkretnym przypadku projekt zostaje umieszczony na dachu najdłuższego bloku w Polsce – gdańskiego Falowca liczącego 860 m długości.
Dopełnienie istniejącego budynku programem usługowym jest swoistym spełnieniem idei Le Corbusiera. Zaprojektował on w swoim prototypie bloku mieszkalnego – Jednostce Marsylskiej szereg podstawowych usług dla mieszkańców, które znaleźć miały się m.in. na dachu budynku.


1


2


3


4


5


6


przedszkole


przedszkole