Kolorystyka szkół tzw. Tysiąclatek w Gdańsku

SP 55 w Nowym Porcie


SP 79 na Przymorzu


SP 20 w Brzeźnie