Osiedle Politechniki Gdańskiej

Konkurs 2014
współpraca: stud. Michał Świtoń

Eksperymantalne osiedle przyszłości dla pracowników Politechniki oraz kolejne budynki dydaktyczne mają znaleźć się na granicy Wrzeszcza i Moreny – na stoku o ekspozycji południowo-wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie Jaśkowego Lasu.
Propozycja projektowa wykracza poza założone przez Organizatora ramy i w obszar opracowania włącza południową część stoku wraz z okazałym sadem. Koncepcja zakłada wytyczenie podłużnego pasa usługowego wzdłuż ul.Czubińskiego, zabudowę mieszkaniową lokalizując na najbardziej stromych obszarach skarpy – próbując dopasować tektonikę budynków oraz kształt ciągów komunikacyjnych do organicznego charakteru rzeźby terenu.
Skala zabudowy, odległości pomiędzy budynkami oraz wnętrza urbanistyczne zostały utrzymane w duchu Nowego Urbanizmu.


osiedle


osiedle


3


4


5