Stargard – okolice dworca

Konkurs 2014
współpraca: Tomasz Sachanowicz, stud. Zuzanna Sprogis, Szymon Bielenis

Opracowanie projektowe obejmuje istniejący dworzec kolejowy oraz tereny wzdłuż linii kolejowej z przewagą po stronie zachodniej. Właściwe centrum Stargardu znajduje się po wschodniej stronie torów kolejowych, dlatego tereny poza obrębem ścisłego centrum zostały potraktowane w sposób bardziej swobodny, bez narzucania śródmiejskiego charakteru tej części miasta. Taką formę zyskał za to wąski pas przebiegający po wschodniej stronie linii kolejowej, który ponadto zyskuje specjalne przywileje podatkowe i prawne rekompensujące bliskie sąsiedztwo uciążliwej trasy.
Podstawowym założeniem dla osiedla wzdłuż ul. Towarowej jest wdrożenie idei partycypacji przyszłych mieszkańców już na etapie planowania urbanistycznego. Projekt zakłada dużą dowolność i swobodę w kształtowanie zabudowy w zależności od potrzeb przyszłych użytkowników. Nawiązuje tym samym do idei „formy otwartej” Oskara Hansena oraz postulatów projektowych Jane Jacobs.
Dworzec kolejowy został umieszczony pod wiaduktem kolejowym tak aby ułatwić dostęp do obu części miasta oraz stanowisk autobusowych po stronie zachodniej.


stargard


stargard


stargard


4


5


6


7


8


9