Bukowo

Priorytety dla osiedla Bukowo

JAKOŚĆ ŻYCIA

  • budowa parku osiedlowego u zbiegu ulic: Szczęśliwej, Okólnej, szosy Polskiej
  • budowa boiska na terenie Bursy Szkolnej nr 2 w ZSO nr 7 przy ul. Pokoju 48
  • przekształcenie większości ulic w strefy przestrzeni współdzielonych, bez podziału na jezdnię i chodnik, z pierwszeństwem pieszych i parkowaniem wyłącznie w miejscach wyznaczonych
  • budowa siedziby dla Rady Osiedla Bukowo oraz stworzenie wokół niej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o miejskim charakterze

KOMUNIKACJA

  • kontynuacja budowy Trasy Północnej  (ul. Ostoi-Zagórskiego) w formie miejskiej alei – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu: znacząco niższy koszt oraz mniej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców
  • obustronne chodniki oraz droga rowerowa wzdłuż ul. Bogumińskiej, Pokoju, szosy Polskiej
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych