Drzetowo-Grabowo

Priorytety dla osiedla Drzetowo-Grabowo

  • generalny remont przestrzeni publicznych osiedli mieszkaniowych- wymiana chodników, ławek, schodów, infrastruktury sportowej i uporządkowanie zieleni;
  • modernizacja pętli tramwajowej na ul. Firlika;
  • rewizja planów budowy aquaparku, uwzględniająca realne potrzeby mieszkańców i możliwości finansowe miasta;
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat oczekiwań funkcjonowania przestrzeni publicznej przy  budynku Teatru Polskiego i wprowadzenie wypracowanych rozwiązań;
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat oczekiwań funkcjonowania przestrzeni publicznej przy przyszłej filli Miejskiej Biblioteki Publicznej na pl. Św Teresy z Kalkuty i wprowadzenie wypracowanych rozwiązań;
  • powołanie Lokalnego Ośrodka Kultury i Integracji;
  • kompleksowa modernizacja Trasy Nadodrzańskiej: ul. Łady, Firlika, Stalmacha, Druckiego-Lubeckiego, Ludowej