Golęcino-Gocław

Priorytety dla osiedla Golęcino-Gocław

Komunikacja

 • skoordynowanie istniejącej siatki połączeń, umożliwiające wygodne oraz korzystne przesiadki;
 • zwiększenie częstotliwości kursowania nocnych linii autobusowych;
 • remont pętli autobusowo-tramwajowej;
 • zmiana charakteru oraz remont ciągu komunikacyjnego biegnącego wzdłuż Odry;
 • skomunikowanie z pobliskimi osiedlami siecią bezpiecznych dróg rowerowych;

Jakość życia

 • bezwzględne i absolutnie priorytetowe zadanie instalacji toalet we wszystkich mieszkaniach komunalnych, w których ich brakuje;
 • zagospodarowanie terenów nadodrzańskich i przeznaczenie ich na cele rekreacyjne;
 • zamontowanie wiat przystankowych;
 • stworzenie ścieżki zdrowia w okolicach Wieży Gocławskiej;
 • organizacja Lokalnego Ośrodka Kultury i Integracji przy ul. Strzałowskiej;

Czystość i bezpieczeństwo

 • instalacja większej liczby ławek oraz koszy na śmieci;
 • postawienie co najmniej jednej toalety publicznej;
 • ograniczenie oraz skuteczne egzekwowanie limitów prędkości, ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej;
 • poprawa oświetlenia ulicznego na wskazanych ulicach;
 • codzienne piesze patrole Straży Miejskiej;

W ramach programu ogólnomiejskiego

 • wskazanie i przygotowanie lokalu pod ośrodek integracji i aktywizacji społecznej;
 • organizacja żłobka i przedszkola na jednym z osiedli Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;
 • zbudowanie osiedlowego basenu na co jednym z osiedli: Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;
 • analiza i program adaptacji pustostanów;
 • opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • porozumienie z obecnym właścicielem i ewentualne wykupienie przez Miasto Wieży Gocławskiej i przeznaczenie jej na funkcje publiczne