Osów

Priorytety dla osiedla Osów

  • budowa parku osiedlowego u zbiegu ulic: Urocza, Macierzanki
  • droga rowerowa wzdłuż ulic Chopina, Chorzowska
  • przekształcenie większości ulic w strefy przestrzeni współdzielonych, bez podziału na jezdnię i chodnik, z pierwszeństwem pieszych i parkowaniem wyłącznie w miejscach wyznaczonych
  • poprawa bezpieczeństwa pieszych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych