Skolwin

Priorytety dla osiedla Skolwin

Komunikacja

 • lepsze skoordynowanie siatki połączeń komunikacji miejskiej i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów;
 • skomunikowanie osiedla siecią dróg rowerowych;
 • modernizacja ul. Stołczyńskiej – poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie prędkości pojazdów, zmniejszenie hałasu;
 • modernizacja ul. Inwalidzkiej i poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa pieszych;

Jakość życia

 • bezwzględne i absolutnie priorytetowe zadanie instalacji toalet we wszystkich mieszkaniach komunalnych, w których ich brakuje;
 • poprawa dostępności do Odry i stworzenie tam terenów rekreacyjnych;
 • zmniejszenie uciążliwości zakładów pracy i bezwzględne egzekwowanie norm hałasu oraz zanieczyszczeń;
 • zbudowanie osiedlowego basenu na co najmniej jednym z osiedli: Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;
 • stworzenie co najmniej jednego parku osiedlowego;
 • organizacja co najmniej jednego żłobka oraz przedszkola na osiedlach Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;

Czystość i bezpieczeństwo

 • instalacja dodatkowych ławek, koszy na śmieci, placów zabaw oraz toalety publicznej;
 • codzienne piesze patrole Straży Miejskiej na terenie osiedla;
 • zbudowanie ekoportu na jednym z osiedli: Stołczyn, Skolwin;

W ramach programu ogólnomiejskiego

 • opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • analiza i program adaptacji pustostanów;