Stołczyn

Priorytety dla osiedla Stołczyn

Komunikacja

 • modernizacja ul. Nad Odrą – poprawa bezpieczeństwa pieszych, ograniczenie prędkości pojazdów, zmniejszenie hałasu;
 • skomunikowanie osiedla siecią dróg rowerowych;
 • lepsze skoordynowanie siatki połączeń komunikacji miejskiej i zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów;

Jakość życia

 • bezwzględne i absolutnie priorytetowe zadanie instalacji toalet we wszystkich mieszkaniach komunalnych, w których ich brakuje;
 • reaktywacja domu kultury i powołanie animatora osiedla;
 • zwiększenie dostępności boisk sportowych na terenie klubu Hutnik;
 • zbudowanie osiedlowego basenu na co najmniej jednym z osiedli: Golęcino-Gocław, Stołczyn, Skolwin;
 • organizacja co najmniej jednego żłobka oraz przedszkola na osiedlach Golęcino-Gocław, Stołczyn oraz Skolwin;

Czystość i bezpieczeństwo

 • codzienne piesze patrole Straży Miejskiej na terenie osiedla;
 • instalacja dodatkowych ławek, koszy na śmieci oraz toalety publicznej;
 • oświetlenie zejść od strony ulicy Zamkniętej oraz Witosa, a także na wskazanych ulicach, na których go brakuje;

W ramach programu ogólnomiejskiego

 • opracowanie i uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji;
 • analiza i program adaptacji pustostanów;