Warszewo

Priorytety dla osiedla Warszewo

jakość życia

  • budowa przedszkola publicznego
  • budowa pływalni przy Szkole Podstawowej nr 7
  • instalacja ławek i koszy na śmieci wzdłuż głównych ulic
  • estetyzacja i budowa parku linearnego wzdłuż ul. Duńskiej
  • budowa terenu rekreacyjnego wokół Jaworowego Stawu
  • stworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż Bystrego Rowu oraz Warszewca

komunikacja

  • budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Podbórzańskiej
  • poprawa bezpieczeństwa wzdłuż ul. Duńskiej i ul. Podbórzańskiej
  • kontynuacja budowy Trasy Północnej  (ul. Ostoi-Zagórskiego) w formie miejskiej alei – jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu: znacząco niższy koszt oraz mniej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców