Teatr Szekspirowski w Gdańsku

konkurs: 2004

budowa: 2011-2014

projekt: Renato Rizzi

Wśród inwestycji Gdańska, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat Teatr Szekspirowski nie budził tak wielkich emocji, jak chociażby Stadion PGE Arena, Europejskie Centrum Solidarności czy inwestycje czysto infrastrukturalne jak nowe trasy i tunele. Nic dziwnego – teatr – instytucja kultury niejako już z definicji jest zarezerwowany dla dość wąskiej grupy społeczeństwa. Do tego koszty budynku nie były tak kolosalne jak stadionu (ok. 600 mln zł) czy ECS (ok. 230 mln zł) i zamknęły się kwotą ok. 94 mln. zł.

KONKURS NA SZEKSPIROWSKI

I miejsce równorzędne (Nissen Adams LLP Pippa Nissen)
I miejsce równorzędne (Nissen Adams LLP Pippa Nissen)

Jak się okazuje projekt zrobił sporo zamieszania w środowisku architektów już na etapie rozstrzygnięć konkursu. Sąd konkursowy w 2004 roku przyznał dwie równorzędne nagrody pierwsze pracowniom Design Engine Architects i Nissen Adams Architects oraz nagrodę specjalną dla zespołu Renato Rizziego. Zarekomendowano podjęcie negocjacji z autorami wszystkich trzech koncepcji. W wyniku odwołania komisja arbitrażowa Urzędu Zamówień Publicznych uznała zarzuty złożone przez innych uczestników konkursu. Praca Rizziego bowiem rażąco łamała zasady regulaminu konkursowego – dalece wykraczając poza granice działki przewidzianej pod budowę teatru. Zarząd fundacji teatru uznał, że nie widzi możliwości realizacji innego z nadesłanych na konkurs projektów z przyczyn merytorycznych i konkurs unieważnił. Praca Włocha spodobała się jednak tak bardzo, że projekt zakupiono z wolnej ręki. Jedna z plotek głosi że duży wpływ na wybór projektu miał mieć reżyser Andrzej Wajda, zachwycony rozmachem koncepcji.

KRYTYKA

teatr_szekspirowski_5

Taki stan rzeczy musiał zostać bardzo źle odebrany przez środowisko architektury. W końcu nie po to organizuje się konkursy, żeby inwestor je unieważniał, po czym kupował gotowy projekt jak w sklepie. Przywodzi to na myśl sytuację, która miała miejsce parę lat później, kiedy gdańska kuria budująca nowy kościół na południu Gdańska, zdecydowanie odrzuciła wybór jury i zaprosiła do współpracy architektów, którzy zaprezentowali projekt znacznie bardziej konserwatywny niż zwycięska koncepcja.

Miejsce w którym stoi obecnie budynek teatru. Po prawej widoczna wielka bryła Synagogi rozebranej w 1939
Miejsce w którym stoi obecnie budynek teatru. Po prawej widoczna wielka bryła Synagogi rozebranej w 1939

Projekt Rizziego wzbudzał duże kontrowersje w gdańskim środowisku konserwatorów. W miejscu w którym stoi teatr przed wojną był kwartał kamienic. Sąsiedztwo stanowiła gęsta i zwarta zabudowa średniowiecznego miasta. Po wojnie gdy zdecydowano o odbudowie Głównego Miasta, postanowiono o silnym wyeksponowaniu pozostałości średniowiecznych murów obronnych. Pojawiło się coś na kształt protezy plant otaczających historyczne miasto. Tuż obok przestrzeni do podziwiania baszt i resztek muru wybudowano trasę W-Z o dość wysokich parametrach – 2 jezdnie po 3 pasy ruchu oraz wydzielone torowisko tramwajowe. Dodatkowo wzbogacono tę przestrzeń o przejścia podziemne łączące Główne Miasto ze Starym Przedmieściem na południu.  Wybudowano również estakadę i wykop dla samochodów jadących w kierunku północ-południe – 3-poziomowe skrzyżowanie trasy W-Z z Trasą Średnicową aglomeracji. Nic dziwnego że przestrzeń wyłączona z zabudowy, zazieleniona ale sąsiadująca z hałaśliwą trasą nie cieszyła się popularnością wśród mieszkańców i turystów. Wciąż na jej odcinkach znaleźć możemy wybieg dla psów oraz plac manewrowy do nauki jazdy. Gdańscy konserwatorzy i historycy zwracali uwagę że budowa teatru w tej formie w tym miejscu zniszczy powojenna koncepcję która przyświecała odbudowie Gdańska. Kontrowersje budziła zwłaszcza wieża sznurowni oraz materiał, z którego zbudowany będzie obiekt. Pojawiały się obawy że będzie to budynek z betonu obłożony cegłą klinkierową, którego ingerencja w panoramę historycznego Głównego Miasta będzie zbyt silna. Podnoszono również sam sens budowy drugiej sceny dramatycznej w Gdańsku oddalonej 350 m od Teatru Wybrzeże na Targu Węglowym.

KONCEPCJA PIERWOTNA

1

Oryginalny projekt konkursowy zakładał ingerencję daleko wykraczającą poza określone przez inwestora granice działki. Sam budynek teatru był tylko niewielką częścią całego założenia urbanistycznego. Renato Rizzi zaproponował utworzenie za średniowiecznym murem, w miejscu fosy chroniącej Główne Miasto utworzenie ogólnodostępnych tarasów na poziomie ok. 6-8 m, z których roztacza się widok na panoramę odbudowanego zespołu staromiejskiego. W pewnym sensie pomysł ten zgadza się z ideą powojennej odbudowy, która zakładała wyeksponowanie sylwety Głównego Miasta od strony Starego Przedmieścia. Z drugiej strony realizacja tej wizji zakładała zasłonięcie reliktów średniowiecznych murów. Wydaje się że Rizzi miał świadomość istnienia w tym miejscu gęstej zabudowy, która nie została odbudowana w imię lepszej ekspozycji murów i stworzenia miejsca pod trasę W-Z. Zwycięska wizja próbuje naprawić błędy powojennej odbudowy jednocześnie w wyjątkowo formalny sposób chcąc opowiedzieć o historii tego miejsca. Z jednej strony próbuje zszyć rozerwane części miasta – Główne Miasto ze Starym Przedmieściem poprzez wprowadzenie zabudowy. Z drugiej strony forma tej zabudowy – wysoki mur bez otworów komunikuje o przekraczaniu pewnej bardzo silnej granicy – od miasta modernistycznego (Stare Przedmieście zyskało zabudowę blokową, odbudowano tylko kościoły) do miasta historycznego (Główne Miasto).

FORMA, CEGŁA, KOLOR

gda_ski_teatr_szekspirowski_ul.bogus_awskiego_450

Projekt realizacyjny z oczywistych względów zredukowano do granic działki, która dysponował inwestor. Bryła teatru w pierwotnej koncepcji ukryta za wysokim murem, w zrealizowanym obiekcie śmiało wykracza poza jego linię prezentując masyw – wydawałoby się – głównej elewacji. Z początku zakładano użycie na elewacjach tradycyjnie czerwonej cegły, jednak z trakcie budowy Renato Rizzi zdecydował o kolorze czarnym. Dzięki temu bryła teatru nabrała jeszcze większej tajemniczności a okoliczne budynki – zwłaszcza średniowieczne fortyfikacje obronne – zostały tym mocniej wyeksponowane w kontrastowym zderzeniu z kolorem czarnym.

teatr-szekspirowski_5

Architektura teatru bardzo silnie szuka lokalnego kontekstu gdańskiej architektury, znajdując go w Kościele Mariackim – największej ceglanej gotyckiej świątyni Europy. Wieża sznurowni próbuje wejść w relację z wieżą kościoła. Wszechobecne szkarpy i schodkowanie bryły również nawiązują do ceglanego molocha. Nawet symetryczny rzut teatru nasuwa natychmiastowe skojarzenia z architekturą sakralną. Zresztą orientacja względem innych gdańskich kościołów również się zgadza.

PRZYSZŁOŚĆ

963534-Podwale-Przedmiejskie-Widok-od-strony-Motlawy-w-kierunku-centrum__c_23_90_1937_1043

W kontekście nowej sceny teatralnej bardzo ciekawie prezentują się plany wobec trasy W-Z – ul. Podwale Przedmiejskie. Po oddaniu w 2012 roku Południowej Obwodnicy Gdańska, która wg planów miała przejąć dużą część ruchu na tej trasie, rozważa się zmniejszenie parametrów drogi. W grę wchodzi nawet likwidacja tuneli dla pieszych oraz zburzenie estakady na węźle Unii Europejskiej. Miejsca jest na tyle dużo, że po korekcie przebiegu torowiska i zwężeniu jezdni możliwa byłaby nawet budowa kilku budynków od strony Starego Przedmieścia.

Od kilku lat miasto planuje budowę parkingów podziemnych na obszarze historycznego śródmieścia. Jeden z parkingów miałby powstać właśnie pomiędzy Podwalem Przedmiejskim a Głównym Miastem. Szkoda że nie zdecydowano się na realizację pierwotnej koncepcji Rizziego. Parkingi mogłyby być umieszczone na dwóch poziomach za wysokim murem, a na dachu powstałaby atrakcyjna przestrzeń tarasów widokowych. Być może budowa nad ziemia byłaby również porównywalna cenowo z koncepcją budowy hal parkingowych pod ziemią w trudnych gdańskich warunkach gruntowych.

Podczas ostatniego pobytu w Gdańsku miałem okazję zwiedzić nowy Teatr bez aparatu fotograficznego, dlatego fotorelacja – w terminie późniejszym.

Teatr Szekspirowski w zestawieniu ze świątyniami Głównego Miasta i Starego Przedmieścia
Teatr Szekspirowski w zestawieniu ze świątyniami Głównego Miasta i Starego Przedmieścia

Autor: Marcin Szneider

Architekt urbanista, radny osiedla Warszewo