Niebuszewo

Priorytety dla osiedla Niebuszewo

  • budowa żłobka na terenie osiedla
  • budowa toalety publicznej przy Stawie Brodowskim
  • droga rowerowa wzdłuż ul. Bandurskiego
  • zagospodarowanie skweru przy ulicach Kułakowskiego i Pszczelnej
  • estetyzacja ciągów ulicznych: likwidacja reklam, wprowadzenie zieleni niskiej i drzew
  • przekształcenie części wewnętrznych ulic w strefy przestrzeni współdzielonych, bez podziału na jezdnię i chodnik, z pierwszeństwem pieszych i parkowaniem wyłącznie w miejscach wyznaczonych